Втори транснационален семинар

Втори транснационален семинар

Втори транснационален семинар

Вторият транснационален семинар по европейския проект Good Wood, на който Confapi е лидер и координатор, ще се проведе през октомври в Порто, Португалия, заедно с партньори от Португалия, Белгия и България. Обучителната сесия, освен семинар, включва и учебно посещение, по време на което партньорите ще имат възможност да се запознаят с добрите практики, внедрени на място в областта на устойчивото развитие и кръговата икономика, чрез опита на AIMMP, Асоциацията на предприятията от мебелната промишленост в Португалия. В събитието ще участват всички партньори по проекта, представители на профсъюзите и различни заинтересовани страни с оглед на синергия и укрепване на връзките между тях. За повече информация посетете уебсайта  www.goodwoodproject.eu

Confapinews 43- Октомври 2019