Заключителна конференция - регистрация

Заключителна конференция - регистрация

Заключителна конференция - регистрация

 

Диалогът и обучението са основни инструменти в продуктивните организации.

Благодарение на проект GOOD WOOD компаниите от сектора на дърводобива и дървообработването и профсъюзите от три европейски държави са работили заедно в продължение на две години, за да повишат и мултиплицират тази информация.

GOOD WOOD ще проведе заключителната си конференция в сряда, 9 декември, под формата на онлайн събитие, организирано от CEIBOIS Брюксел, която също ще представи резултатите от уникално изследване за устойчивостта на околната среда и социалния диалог. Събитието ще представлява възможност да обсъдим как тези елементи могат да допринесат за укрепването на европейската Зелена сделка.

GOOD WOOD е проект, финансиран от Европейския съюз, който включва Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост Cei-Bois, Асоциация на предприятията от мебелната промишленост в Португалия Aimmp, Учебния център на търговските палати Guglielmo Tagliacarne заедно с лидера Конфапи, Българската търговскопромишлена палата, българския синдикатПодкрепа“.

За да се регистрирате за събитието, кликнете върху тази връзка https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPf7xNJz8qizIDX3EY7cVAHHN3_l2hSnEn5YcTdNS3q48uuw/closedform