Финална конференция

Финална конференция

Финална конференция

 

CEI-Bois, Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост, беше домакин на заключителната онлайн конференция по проекта GOOD WOOD, финансиран от Европейския съюз.

Проектът GOOD WOOD имаше за цел да насърчи социалния диалог за устойчивото развитие на дърводобивния сектор, като проведе семинари, семинари, учебни посещения с участието на социалните партньори в страните по проекта (Италия, Португалия и България). В същото време партньорите по проекта извършиха проучване, което беше официално представено по време на събитието от Учебният център на търговските палати Guglielmo Tagliacarne.

Конференцията беше открита от председателя на CEI-Bois г-н Ек, който потвърди ангажимента на европейската конфедерация към основната цел на този проект, "благоприятстващ прехода на дървообработващия сектор към по-голяма устойчивост на околната среда чрез социален диалог между работодатели и работници, заедно с много други фактори. Това е по-важно от всякога, тъй като индустрията и цялата икономика търсят начини за устойчиво възстановяване от пандемията Covid-19. "

Събитието бе последвано от представяне на Зелената сделка на ЕС и последиците за дървообработващата промишленост от Джеръми Уол от Главна ДирекцияРастеж“ (Раздел С-2: Ефективност на ресурсите и суровините)

Заключителната конференция бе посветена на представянето на резултатите от дейностите по проекта. Маурицио Казаско, президент на Конфапи, заяви: Проектът GOOD WOOD бе изпълнен от Конфапи и всички партньори с ангажимент и страст, с участието на европейски, национални и местни заинтересовани страни. Той бе насочен към засилване и укрепване на социалния диалог като инструмент за улесняване на прехода към зелено и целите на кръговата икономика на компаниите в сектора на дърводобива и дървообработването. Настоящият исторически момент изисква извънредни и спешни мерки от Европейския съюз, който трябва да обмисли пълното ангажиране на всички участници, включително работодателите и синдикатите. Заедно с целите на общността, проектът имаше за цел да обучи и информира участниците в него, като обърне специално внимание на новите технологии за насърчаване на иновациите както в производствените процеси, така и в продуктите, включително и чрез преквалификация на служители в сектора на производство на дървени мебели ".