Втори транснационален семинар в Порто

Втори транснационален семинар в Порто

Втори транснационален семинар в Порто

 

Вторият транснационален семинар за обучение по европейския проект Good Wood, на който Confapi е лидер и в който участва с партньорство на три други държави, се проведе в Порто на 17 и 18 октомври. На 17 октомври се проведе семинарът, озаглавен „Устойчивата икономика на пазара на труда в Европейския съюз, с особено внимание към дърводобивния сектор“. Събитието бе открито от председателят на AIMMP Витор Почас. На участниците бяха представени два казуса. Първият от компанията VICAIMA, чийто директор по човешките ресурси Карлос Рибейро илюстрира предизвикателствата, пред които трябва да се изправят компаниите в сектора, за да обучават своите служители, да променят производствените процеси и реализират иновативни продукти, за да улеснят прилагането на кръговата икономика. Впоследствие беше представен опитът на Центъра за валоризация на отпадъците на Университета в Миньо с участието на Хорхе Араухо. През втория ден се проведе учебно посещение. Партньорите имаха възможност да посетят Центъра за оценка на отпадъците на университета в Миньо, частна институция с нестопанска цел, която предоставя изследвания, научен анализ и прилагане на реални решения в областта на оползотворяването на отпадъците. Центърът е разработил многобройни проекти за оползотворяване на отпадъци и фокусът на учебното посещение е бил върху два от тях, по които работят в момента и които касаят дърводобивната индустрия:

• оползотворяване на отпадъци и оценка на дървесни остатъци;

• създаване на екопродукти с използване на дървесни отпадъци и остатъци.

По време на мисията в Порто партньорите планираха и бъдещи дейности, включително следващите национални семинари и последния транснационален семинар, който ще се проведе в София през първото тримесечие на 2020 г. За повече информация посетете уебсайта

www.goodwoodproject.eu -

Confapinews 44- 6 Ноември 2019