София, транснационален семинар

София, транснационален семинар

София, транснационален семинар

 

Семинар за ролята на обучението за развитие на пригодността за заетост на лицата в ЕС

 Европейският проект Good Wood затваря цикъла от транснационални срещи с обучителния семинар в София, който ще се проведе под формата на уебинар, поради здравните ограничения, свързани с Covid 19.

Срещата е част от поредица от събития и е озаглавена "Ролята на обучението в развитието на пригодността за заетост на хората в ЕС". Организиран в сътрудничество с Българската търговска палата, семинарът предлага представяне на проекта в неговите дейности и цели, както и преглед на изследванията, проведени с акцент върху важността на обучението в областта на зелената икономика в дървообработващия сектор. Събитието посвещава и раздел на "Зелен нов търговски механизъм" и на илюстриране на добра практика в областта на кръговата икономика, представена от AIMMP, Португалската асоциация на дърводобивната и мебелната индустрия, партньор на проекта.

Проектът ще приключи с окончателна конференция в Брюксел на 9