Проект GOOD WOOD с първи национален семинар в Порто

Проект GOOD WOOD с първи национален семинар в Порто

Проект GOOD WOOD с първи национален семинар в Порто

19/07/2019

На 19 юли 2019 г. AIMMP проведе първия национален семинар (като част от проекта GOOD WOOD) на тема „Важността на придобиването на знания и други средства за подобряване на конкурентоспособността и пазарните тенденции“. На събитието присъстваха над 40 участници, представляващи: компании от дървения сектор; компании за дизайн на мебели; организации на работодатели; работнически организации; центрове за професионално обучение и др. Официалното откриване на семинара беше направено от д-р Виктор Покас, президент на AIMMP, който подчерта че ролята на социалния диалог трябва да бъде насочена към насърчаване на конкурентоспособността на компаниите и адаптирането на производството към потребителските тенденции. Проф. Д-р Антониу Круз Родригес говори за потребителските тенденции и значението на развитието на индустрия, способна да отговори ефективно на новите предизвикателства. След това д-р Педро Триндайд представи проекта GOOD WOOD, като подчерта добрите практики, които трябва да се следват и които в момента се обсъждат от партньорите, участващи в проекта. Бе спомената и ролята на социалния диалог като средство за подобряване на развитието на човешките ресурси в дърводобивната промишленост. Следобед проф. Круз Родригес представи темата за развитието на пазара и тенденциите в потреблението. Жоао Коутиньо подчерта основните тенденции на европейско ниво, като разгледа начините за екологизиране на икономиката и как да се отговори на нуждите на кръговата икономика. На всички участници беше предоставена информационната брошура за проекта GOOD WOOD и някои материали за социален диалог и обучения.