Последното обучително събитие по проект Good Wood се проведе в София

Последното обучително събитие по проект Good Wood се проведе в София

Последното обучително събитие по проект Good Wood се проведе в София

 

Третият международен семинар по проекта Good Wood се проведе във виртуален режим.

Организацията на събитието бе поверена на Българската търговско-промишлена палата, партньор по инициативата, на която Конфипи е лидер. В събитието участваха около 60 представители на ангажирани по темата институции и фирми, което потвърждава значителния интерес към инициативата.

На събитието бе направено резюме на резултатите от изследването, които ще бъдат представени на 9 декември в Брюксел като част от заключителната конференция на проекта, организирана от CEI-Bois.

Софийският уебинар беше полезна възможност за дискусия между участниците, които успяха да се възползват от обмена на добри практики, в допълнение към обучението, съгласно дневния ред.

Събитието бе осъществено в контекста на обучителните семинари в рамките на проект "Good wood" изпълняван заедно с лидера Конфапи, Учебния център на търговските палати Guglielmo Tagliacarn, Българската търговско-промишлена палата, синдиката Подкрепа (България) и Aimmp (Португалия).