Кръговата биоикономика в европейския социален диалог

Кръговата биоикономика в европейския социален диалог

Кръговата биоикономика в европейския социален диалог

Българската търговска камара беше домакин на национален семинар за обучение в рамките на проекта Good Wood, озаглавен „Кръговата биоикономика в европейския социален диалог“. Събитието беше подкрепено и предпочитано от партньорите по проекта на Българския синдикат „Подкрепа“. Проектът има за цел да засили социалния диалог и да постигне реорганизация на производството и управлението в дървесния сектор. Проектът, стартирал в началото на 2019 г., обхваща партньорство с бизнес организации, синдикати и университети в Италия, Португалия, Белгия и България.

Тематичният фокус на националния семинар беше кръговата биоикономика и нейното въздействие върху социалния диалог. Представители на БТПП и българския синдикат „Подкрепа“ представиха проекта, неговите цели, планирани действия и очаквани резултати и направиха кратко представяне на свършеното до момента по време на изпълнението на проекта.

Лекторите фокусираха своите презентации върху социалния диалог и новите му измерения с оглед на кръговата биоикономика, от една страна, и на основните аспекти на кръговата биоикономика в дървесния сектор и на устойчиви и последователни модели на неотпадъци, производство и консумация, от друга.

Целите на семинара бяха да се обсъди приложимостта на кръговата биоикономика в дървообработващия сектор, да се изяснят нейните положителни и отрицателни страни, да се очертаят факторите и предпоставките за кръговата биоикономика и нейното въздействие върху работодателите, работниците, служителите и синдикалистите.

Споделени са някои добри практики в ЕС. За март в София се планира международно обучение и среща по проекта. BCCI ще продължи да докладва по въпроса.