Confapi е домакин на втори национален семинар

Confapi е домакин на втори национален семинар

Confapi е домакин на втори национален семинар

По повод среща на Filca Cisl Lazio, който се проведе в Рим на 9 декември, беше организиран вторият национален семинар за обучение по европейския проект Good Wood, на който Confapi е лидер, озаглавен „GOOD WOOD: първитрезултати на изследвания и сравнение между социалните партньори относно моделите за екологична устойчивост в дърводобивния сектор. В инициативата участваха представители на компании, синдикати и партньори по проекта и имаха възможност да се информират социалните партньори за важността на насърчаването на изпълнението на производствените процеси с осъзнаването, че линейната икономика с модела „произвеждай консумирай, хвърляй“ вече не е жизнеспособна. Въвежда се нова парадигма, а именно тази на „произвеждай, консумирай, възстановявай“, известна още като кръгова икономика. Курсът на обучение имаше за цел да анализира какво предлага ЕС в областта на социалния диалог, за да подчертае значението на инвестициите в дейности на така наречената „зелена икономика“, които са и в полза на работниците и заетостта. По време на семинара добра илюстрация на кръговата икономика беше направена и с представянето на казуса на Panetti Costruzioni, компания, която произвежда очила с рамки от маслини и други специални дървета, като розово дърво и абанос, с утайка от кафе, като тези продукти в момента се износят в цял свят. За повече информация посетете уебсайта

www.goodwoodproject.eu-

Confapinews 46, 30 Януари 2020